Datum nakládky
Nakládka
Zboží
ADR
Datum vykládky
Vykládka
Celní odbavení

Přepravní podmínky

  • Přepravce se zavazuje zajistit přepravu v souladu s Úmluvou CMR, a AETR a žboží naložit a vyložit včas a v pořádku.
  • V případě, že žboží není nachystáno na určeném místě a v určenou dobu musí tuto skutečnost objednavat co nejrychleji odstranit a zboží připravit. Vznikne-li tímto přepravci prodlení nebo dostane-li se tímlto do časlového skluzu, který zapřičíní včasné nedojetí na další nakládku pro jiného zákazníka, je objednavatel povinnen vzniklou škodu uhradit.
  • V případě zrušení objednávky v den nakládky je objednavatel povinnen přepravci uhradit náklady a ušlý zisk s tím spojené.
  • Faktura za dopravu je splatná do 14 dnů od data vystavení, není-li sjednáno jinak.